Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

internetovej nákupnej galérie Lunzo.sk

 

1. Ako vyplýva z Všeobecných obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ internetovej galérie spoločnosť Lunzo, s.r.o. sprostredkovateľom predaja tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim z Ázie.

 

2. Reklamovať u Prevádzkovateľa sa nedá:

a) kvalitu a akosť tovaru

b) súlad tovaru so slovenský či európskymi normi a štandardmi

 

Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru.

 

3. U prevádzkovateľa je možné reklamovať:

a) nedodanie tovaru

b) oneskorenie s dodaním tovaru

  

4. U nedodanie tovaru je možno riešiť reklamáciu:

a) výzvou na opätovné objednanie tovaru; Prevádzkovateľ na svoje náklady objedná tovar opätovne,

b) výzvou na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

5. Pri oneskorení s dodaním tovaru o viac ako šesťdesiat dní je možné podať reklamáciu:

t.j. podať výzvu na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

6. Reklamovať možno e-mailom: info@lunzo.sk alebo písomne ​​na adresu Lunzo.sk, Zbrojnická 1301 00 Plzeň, Česká republika.

Reklamácia sa podáva na riadne a čitateľne vyplnenej Reklamačným protokolu.

 

7. Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

8. U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze nemožno vrátiť v hotovosti, iba prevodom na účet.

>Reklamačný protokol k stiahnutiu tu.