Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod

Ďakujeme, že využívate služby našej nákupnej galérie Lunzo.sk. V rámci našich služieb pre Vás zabezpečujeme tovar z celej Európy a Ázie, ktoré inde ľahko nezoženiete.

Aby sme pre Vás mohli zabezpečiť dodanie tovaru objednaného v našej nákupnej galérii, musíme pre vybavenie objednávok získavať a spracovávať Vaše osobné údaje. Aby sme Vás mohli efektívne informovať o novinkách v našom katalógu produktov, spracovávame aj ďalšie Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom. Zároveň pre nás však je a vždy bude dôležitá ochrana Vášho súkromia i bezpečnosť Vašich osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je transparentne vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame Vaše osobné údaje, a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti máte k dispozícii v súvislosti s Vašimi právami na ochranu Vašich osobných údajov.

SPRÁVCA

Za "Lunzo" sa v týchto Zásadách označuje prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie Lunzo.sk a jej ďalších jazykových mutácií, spoločnosť Lunzo, sro,so sídlom: Zbrojnická 1, 301 00 Plzeň, Česká Republika,

GDPR

Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov Lunzo sú vydané v súlade s nariadením Európskej únie číslo 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (skrátene "GDPR").

Lunzo prehlasuje, že dodržiava všetky pravidlá v súlade s vyššie uvedeným nariadením Európskej unie.Právními predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov znamená právne predpisy, ktoré sú súčasťou českého právneho poriadku, vrátane príslušných medzinárodných zmlúv a právnych predpisov Európskej únie, a ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Poverenec a citlivé osobné údaje

Lunzo nemá vymenovaného poverenca pre ochranu osobné údajov, pretože z hľadiska zákona nie je vyžadovaný. Nespracovávame ani neuchovávame žiadne citlivé osobné údaje, ani čísla kreditných kariet.  

Predmet činnosti Lunzo

Lunzo je spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom ponúka sprostredkováva dodanie tovaru od dodávateľov tovaru z EÚ a mimo EÚ, predovšetkým Číny.

Rozsah ponúkaných služieb sa môže v priebehu času meniť. V prípade, že dôjde k zmene a novo poskytované služby budú mať zásadný vplyv na tieto Zásady, tak Lunzo vykoná aktualizáciu týchto Zásad.

Ako osobné údaje, z akého dôvodu a na akú dobu zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Vytvorením zákazníckeho účtu pre možnosť rýchlejšieho nákupu - z dôvodu oprávneného záujmu (prihlásenie je možné ručné, Facebook, Google alebo požiadanie prostredníctvom ticketu, e-mailu či telefónu) - do zmazanie účtu
 2. Dobrovoľné prihlásenie k odberu súťažného newsletteru - z dôvodu oprávneného záujmu, teda zaradenie do odberu súťažného newsletteru, na dobu neurčitú pre prípadné kontroly ÚOOÚ 
 3. Odoslaním objednávky - z dôvodu plnenia zmluvy o sprostredkovaní predaja a oprávneného záujmu - dáta uchovávame min. po dobu 10 rokov pre prípadné dokladovania daňovej správe
 4. Zaplatenie objednávky - z dôvodu oprávneného záujmu - dáta uchovávame min. po dobu 10 rokov pre prípadné dokladovania daňovej správe
 5. Odoslaním otázky na náš e-mail alebo prostredníctvom helpdesku (ticket a odpoveď na ticket) - z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ   
 6. Odoslaním zákazníckeho hodnotenia našich služieb - z dôvodu oprávneného záujmu - získanie spätnej väzby na naše stránky a možnosti zverejnenia takejto príspevku do doby zmazanie hodnotenia na požiadanie 
 7. Odoslanie reklamácie tovaru - z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ
 8. Zavolaním na našu infolinku - z dôvodu oprávneného záujmu ukladáme na dobu min. 10 rokov prípadnej kontroly ČOI, ÚOOÚ 
 9. Návštevou a používaním webu - analytika, meracie pixely - na čas nevyhnutne potrebný (30 dní) a viac na účely analýzy návštevnosti, funkčnosti stránok, meranie účinnosti reklamných kampaní, teda z dôvodu oprávneného záujmu

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Vytvorením zákazníckeho účtu - Meno, priezvisko, Email, Google ID (pri prihlásení Google účtom), Facebook ID (pri prihlásení Facebookom)
 2. Dobrovoľné prihlásenie k odberu newslettera - e-mailová adresa, IP adresa prihlásenie a odhlásenie na odber
 3. Odoslaním objednávky - fakturačné údaje a adresa, dodacia adresa, Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo,
 4. Zaplatením objednávky - číslo bankového účtu, posledné štvorčíslie platobnej karty, pokiaľ je obsiahnuté v bankovom výpise, podrobná čísla platobných kariet neukladáme ani nespracovávame
 5. Odoslaním otázky na náš e-mail alebo prostredníctvom helpdesku (ticket a odpoveď na ticket) - Email
 6. Odoslaním zákazníckeho hodnotenia našich služieb - Meno a priezvisko, Email, Text príspevku 
 7. Odoslanie reklamácie tovaru - číslo účtu uvedené pri reklamácie, osobné údaje uvedené pri reklamácie, adresa pre vrátenie peňazí zloženkou
 8. Zavolaním na našu infolinku - dátum a čas hovoru, prepis najdôležitejších informácií z hovoru, číslo objednávky
 9. Návštevou a používaním webu - cookies

K čomu osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme vyššie uvedené údaje na tieto účely:

 1. Pre esenciálne funkcie košíka, zákazníckeho účtu, marketing, remarketing, tracking predajných kanálov, konverzný cookie pre analýzu predajných kanálov, analytické funkcie (predovšetkým cookie)
 2. Pre vybavenie objednávky, daňové účely, možnosť budúcej reklamácie tovaru a následnú možnosť doloženia štátnej správe a kontrolným orgánom (adresy, telefón, e-mail, fakturačné údaje)
 3. Marketingové účely - Newsletter (e-mailová adresa)
 4. Časti stránok a spätná väzba pre ostatných návštevníkov (údaje vložené do recenzií, produktových diskusií)
 5. Budúce komunikáciu a históriu objednávok (emaily)

Vaše práva a preferencie

 1. Právo na prístup - môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme Vám oznámili, ktoré údaje o Vás spracovávame
 2. Právo na opravu - môžete nás požiadať, aby sme zmenili alebo aktualizovali osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné
 3. Právo na vymazanie - môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme osobné údaje vymazali
 4. Právo na obmedzenie - právo požadovať, aby sme dočasne alebo trvalo prestali spracovávať všetky Vaše osobné údaje alebo ich časť
 5. Právo podanie námietky -možnosť kedykoľvek namietať proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 6. Právo na prenosnosť údajov - právo požadovať kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje na využitie v rámci služby inej strany 
 7. Právo nebyť predmetom automatického rozhodovania - právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného iba na automatickom rozhodovaní, vrátane profilovanie, ak by dané rozhodnutie na vás malo právny účinok alebo viedlo k vzniku podobne významného účinku.

Uchovávanie a vymazanie dát

Osobné údaje si ponecháme iba tak dlho, ako je potrebné k tomu, aby sme vám mohli zabezpečiť dodanie tovaru dodávateľom a následný servis, a pre oprávnené a základné obchodné účely, ako napr. Udržanie výkonnosti predajného portálu, obchodné rozhodovaní o nových funkciách a ponukách na základe údajov, plnení našich zákonných povinností a riešenia sporov. Niektoré osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budete užívateľa portálu Lunzo.skMedzi ne patrí napríklad údaje v zákazníckom účte.  

Na vašu žiadosť vymažú alebo anonymizujú osobné údaje tak, aby vás už neidentifikovali, ak však nie sme zo zákona oprávnení alebo povinní si určité osobné údaje ponechať, vrátane nasledujúcich situácií:

 • Ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad nevybavená objednávka, reklamácia, nedoriešený problém v ticketu alebo z ČOI či iným kontrolným orgánom, alebo nevyriešený súdny spor alebo nárok, potrebné osobné údaje uchováme až do jej vyriešenia
 • Tam, kde sa požaduje, aby sme uchovávali osobné údaje na základe právne, daňové, auditu alebo účtovné povinnosti, uchováme nevyhnutné osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonom a / alebo
 • Tam, kde to je nutné z dôvodu našich legitímnych obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov alebo zachovanie bezpečnosti našich užívateľov

 

Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí

Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenia Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie.

Vaša budúci návšteva virtuálna galéria a ďalšia komunikácia s Vami tak môže byť oveľa rýchlejší a viac zodpovedajúce Vaším preferenciám. Kvôli súborom "cookies" nemáte žiadne záväzky alebo iné dodatočné povinnosti. Sú tu pre Vás a Vaše pohodlie. Súbory "cookies" spracovávame automaticky.

Ukladanie "cookies" môžete ľahko zabrániť nastavením internetové prehliadače alebo podobného programu vo Vašom koncovom zariadení.

Máme záväzok chrániť osobné údaje našich užívateľov. Realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Zaviedli sme rôzne princípy vrátane pseudonymizace, šifrovanie, prístupu a uchovávania, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávanie osobných údajov v našich systémoch.

Ochranu používateľského konta zabezpečuje heslo, takže vám odporúčame používať jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k vášmu počítaču a prehliadaču a po ukončení používania portálu sa odhlásiť.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

Ak urobíme podstatné zmeny týchto Zásad, upozorníme vás na tieto zmeny podľa daných okolností, napr. Formou dobre viditeľného upozornenia alebo prostredníctvom e-mailu. Môžeme vás vopred upozorniť.

Preto si nezabudnite toto upozornenie pozorne prečítať.

 

Spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.  

 • a) Predajcom na základe plnenia zmluvy
 • b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy
 • c) prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií
 • e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát
 • f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 • g) verejným orgánom (napr. polícia)

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správcu zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.