Spojka na hadicu s ventilom

Varianta:
58,52 €

Vlastnosti

Spojka na hadicu s ventilom

Materiál: PVC, p olyethylen, kov

veľkosť:

 • varianta 1: 23,8 cm
 • varianta 2: 11,2 cm
 • varianta 3: 14,4 cm
 • varianta 4: 16,9 cm
 • varianta 5: 16,9 cm
 • varianta 6: 18,9 cm
 • varianta 7: 18 cm
 • varianta 8: 18,5 cm
 • varianta 9: 11,9 cm

Priemer hadice:

 • varianta 1: 63 mm
 • varianta 2: 20 mm
 • varianta 3: 25 mm
 • varianta 4: 32 mm
 • varianta 5: 40 mm
 • varianta 6: 50 mm
 • varianta 7: 32 mm
 • varianta 8: 40 mm
 • varianta 9: 50 mm

Obsah balenia: 1 ks